بدن اجلاس روسیه آمریکا هامبورگ رییس جمهور

بدن: اجلاس روسیه آمریکا هامبورگ رییس جمهور دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آیا احمدتوکلی اوایل انقلاب با نخست وزیرشدن ولایتی مخالف بود

روزنامه اعتماد با احمد توکی مصاحبه ای انجام داده که به پرسشها سیاسی اوایل انقلاب تا کنون پرداخته است.

آیا احمدتوکلی اوایل انقلاب با نخست وزیرشدن ولایتی مخالف بود

آیا احمدتوکلی اوایل انقلاب با نخست وزیرشدن ولایتی مخالف بود

عبارات مهم : ایران

روزنامه اعتماد با احمد توکی مصاحبه ای انجام داده که به پرسشها سیاسی اوایل انقلاب تا کنون پرداخته است.

آیا احمدتوکلی اوایل انقلاب با نخست وزیرشدن ولایتی مخالف بود

بخشی از سخنان او را می خوانید:

*آقاي ولايتي مي خواست نخست وزير شود، من در بهشهر در مرخصي استعلاجي بودم؛ شب تلويزيون اعلام كرد كه اين مساله مي خواهد فردا در مجلس مطرح شود و نماينده هاي مجلس نظر غيررسمي داشته باشند. يك جيپ استيشن گرفتم، پشت آن رختخواب انداختم، كمردرد داشتم، خوابيدم و شبانه به پایتخت کشور عزیزمان ایران آمدم.

روزنامه اعتماد با احمد توکی مصاحبه ای انجام داده که به پرسشها سیاسی اوایل انقلاب تا کنون پرداخته است.

صبح به مجلس رفتم. عضو هيات رييسه بودم. دكتر ولايتي گفت احمد! تو كه مرخصي بودي!؟ گفتم آمدم تا با تو مخالفت كنم. بيا برويم، بنشينيم تا دلايلم را به تو بگويم. رفتيم در كتابخانه نشستيم و دلايلم را به او گفتم.گفتم: با انجمن حجتيه بوده اي. شرح داد كه نبودم و من قبول كردم. يك دليل ديگر گفتم شما خيلي مطيع آقاي هاشمي هستي به همين خاطر نخست وزير مستقلي از كار درنمي آيي.توضيح دادند كه من اين طور نيستم. بعد كه توضيحاتش را داد، من رد كردم و گفتم كه قانع نشدم. بلند شدم و به جلسه غيرعلني رفتم و با او مخالفت كردم. الان پشيمان هم نيستم.

*بعد از آن، حزب آقاي موسوي را معرفي كرد. در مورد ايشان منفعل بوديم و هيچ شناختي از ايشان نداشتيم. يك روز ايشان كابينه خود را معرفي كرد. مهندس طاهري بيرون مجلس به من گفته بود ديشب در شوراي مركزي حزب بحث وزير شدن شما بود و قرار است به عنوان وزير كار معرفي ات كنند، نه نگو.

من با چندینه نفر از هم طيف ها مشورت كردم، گفتند قبول كن. بعد كه رفتم به جايگاه هيات رييسه با آقاي هاشمي كار داشتم، نامه نخست وزير جلوي آقاي هاشمي بود و براي وزارت كار يك نفر ديگر را نوشته بود. نام آقاي ميرمحمدصادقي را. همان وزيري كه قبلا بود. گفت مي خواست پيشنهاد كند وزير كار شوي. قبول ميكني؟ گفتم بله. نامه نخست وزير را به آقاي الويري داد و گفت اين را بفرست كه نخست وزير عوض كند. نامه را برگرداندند. اسم قبلي را لاك زدند و اسم من را نوشتند.

آیا احمدتوکلی اوایل انقلاب با نخست وزیرشدن ولایتی مخالف بود

*خط فكري كه آقاي موسوي و دوستانش تعقيب مي كردند، دولتي كردن همه امور اقتصادي بود. ما مخالف بوديم، مي گفتيم خلاف شرع است و نمي شود مردم را بي جهت محدود كرد. هرجا ضرورت داشته باشد، دولت دخالت مي كند. هرجا ضرورت نداشته باشد، نبايد دخالت كند. خيلي داستان طولاني است.

اخبار سیاسی- عصر ایران

روزنامه اعتماد با احمد توکی مصاحبه ای انجام داده که به پرسشها سیاسی اوایل انقلاب تا کنون پرداخته است.

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | انقلاب | اخبار سیاسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs